Rajd Harcerski „Szlakiem Powstania Styczniowego” w tym roku odbył się 24.03.2012r. W rajdzie wzięli udział jak co roku zuchy i harcerze z hufca buskiego. My wyruszyliśmy 10 -cio osobową drużyną pod opieka druhny A. Trutkowskiej i druhny B. Smodrzewskiej. Rajd rozpoczął się zbiórką pod Domem Harcerza w Busku –Zdroju. Trasa szlakiem ścieżki rowerowej mijała bardzo przyjemnie zwłaszcza ze była w towarzystwie gorących promieni słonecznych. Gdy dotarliśmy na miejsce odpoczęliśmy przy herbatce i grilu z pieczoną kiełbaską. Następnie odbyła się część oficjalna, apel poległych, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod pomnikiem bohaterów Powstania Styczniowego. W tym roku zabrakło inscenizacji walk na polach Grochowisk. Na zakończenie zjedliśmy gorąco grochówkę.