Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach współpracuje z instytucjami wspomagającymi opiekę i wychowanie jak również z firmami, które swoim wsparciem finansowym lub rzeczowym pomagają w wychowaniu dzieci powierzonych naszej opiece.