Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego [ PDF ]

Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach [ pdf ].

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach [ pdf ].

Regulamin Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach [ pdf ].