Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego zlokalizowana jest w miejscowości Winiary, w gminie Nowy Korczyn, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim. Budynek położony jest na działce o powierzchni 4 hektarów, w tym 2 hektary przeznaczone są pod uprawę warzyw i owoców. Pozostałą powierzchnię zajmuje park i boisko rekreacyjno-sportowe. Placówka mieści się w budynku oddanym do użytku w 1945 roku, gdzie była szkoła podstawowa. W 1973 budynek został zaadaptowany na dom dziecka, który został przeniesiony ze Śladkowa Dużego.

Obecnie Placówka stanowi zespół 3 mieszkań autonomicznych oraz posiada wydzielone 2 miejsca interwencyjne, w których może przebywać 30 wychowanków w wieku od 7 do 25 lat. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. Zapewnia podopiecznym całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne. Na użytek dzieci i młodzieży przeznaczone jest 18 pokoi , 8 łazienek, 4 aneksy kuchenne, 3 pokoje dzienne z miejscami do nauki własnej i wypoczynku, sala do terapii zajęciowej, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, siłownia, kuchnia z jadalnią. W Placówce mieszczą się również pomieszczenia biurowe, gospodarcze, kotłownia, pralnia, pokój wychowawców, gabinety dyrektora, koordynatora ds. opieki i wychowania, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, logopedy oraz harcówka, izba pamięci, biblioteka i pokój gościnny.

W Placówce duży nacisk kładzie się na zajęcia profilaktyczno – wychowawcze oraz terapeutyczne. Prowadzony jest również szereg innych dodatkowych zajęć zgodnie z zainteresowaniem dzieci i młodzieży m.in.: plastyczne, muzyczne, komputerowe, sportowe, redakcyjne, teatralne, majsterkowicza, kulinarne. Dla dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi są organizowane zespoły wyrównawcze, zajęcia reedukacyjne, terapeutyczne, logopedyczne, psychologiczne oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.