118 Buska Drużyna Wielopoziomowa „Włóczykije”
z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach

 

Drużyna ma długoletnią tradycję istnieje bowiem już od 1 września 1988 roku.

Składała się z zastępu zuchowego i drużyny harcerskiej. Drużynową wówczas była druhna Zofia Bednarek, która z wielkim zaangażowaniem zajmowała się drużyną do roku 2002, kiedy to odeszła na emeryturę. Otrzymała Złoty Krzyż „za zasługi dla ZHP” - najwyższą odznakę w harcerstwie.

Od 2002 roku do dnia dzisiejszego drużynę prowadzą dwie druhny Aneta Trutkowska i Beata Smodrzewska. Harcerką od wielu lat jest także nasza była pani dyrektor Ligia Płonka, która wspierała i dopingowała nas we wszystkich działaniach. Drużyna ma swoją harcówkę i część kompletnego umundurowania.

Uczestniczymy w imprezach organizowanych przez Hufiec Buski takich jak: Rajdy : „Nocny”, „Zmarzlaczek”, „Grochowiska”, „Bartek”; turniej tenisa stołowego w Oleśnicy, biwaki, zloty.

Od 2004 roku rozpoczęliśmy współpracę z Komendą Kieleckiej Chorągwi ZHP Referat „Nieprzetartego Szlaku”. Corocznie wyjeżdżamy na Zloty „Pod namiotem słońca” w Sielpii. Integrujemy się z innymi ośrodkami z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Skarżysku Kamiennej, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Zawichoście oraz innymi placówkami specjalnymi. Wyjeżdżamy wspólnie na obozy harcerskie do Dąbek
i Międzywodzia. Bawimy się na Andrzejkach, Walentynkach, Balach Karnawałowych, festiwalach piosenki.

Podczas realizacji przedsięwzięć my harcerze uczymy się zdrowej rywalizacji. Wzrosło u nas poczucie własnej wartości. W ramach przygotowań programów artystycznych wykazujemy się dużym zaangażowaniem, wyobraźnią i pomysłowością. Mamy możliwość zdobywania nowych doświadczeń, integrowania się ze środowiskiem także osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Nauczyliśmy się podejmowania odpowiedzialności za drużynę i jej rozwój.