Wielkie serce, szczypta empatii, niespożyte nakłady energii, ziarnko kreatywności, odrobina dobrych chęci
– oto przepis na wolontariuszy których potrzebujemy!

Jeśli kochasz dzieci, masz wolny czas, który mógłbyś poświęcić drugiemu człowiekowi - zostań Naszym Wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia praktyki oraz doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwość zaangażowania się. Jako Wolontariuszy zapraszamy osoby młode, studentów, młodzież pracującą, jak również osoby , pragnące podzielić się swoim doświadczeniem, radą, mądrością życiową, umiejętnościami i sercem. Wszystkich ludzi, którzy mają ogromne serce, wrażliwość i chęć niesienia bezinteresownej pomocy.

 

Wolontariuszem może być osobą, która:

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy

 

Dyrektor placówki zawiera z wolontariuszem porozumienie, w którym określa się m.in.:

  • zakres i sposób wykonywania zadań, których podejmuje się wolontariusz, oraz czas trwania współpracy
  • zobowiązania wolontariusza do działania w porozumieniu z dyrektorem lub wychowawcą wyznaczonym przez dyrektora
  • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce
  • Na prośbę wolontariusza wydajemy pisemną opinię o jego pracy.

Do naszej placówki zapraszamy również studentów, chętnych do odbycia praktyk.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście do naszej placówki lub telefonicznie
dzwoniąc pod numer: 41 377 25 87 lub 41 377 25 61
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.