XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte”18 października 2013r. wychowanki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach po raz jedenasty wzięły udział przeglądzie artystycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie. Festiwal odbył się w Domu Kultury w Chmielniku.

Atmosfera tegorocznego festiwalu skupiała się wokół repertuaru artystycznego z lat 60 – tych. Rozbrzmiewały piosenki - „Rudy, rudy, rudy rydz”, „Przystanek autostop”, „Nie bądź tali szybki Bil”, „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”, „Prywatki” i wiele innych.

Basia, Julita i Anita zaprezentowały trzy piosenki:
A. Jantar „Tyle słońca w całym mieście”,
M. Rodowicz „Małgośka”,
ABBA „Mama mija”
Klimat festiwalu był niepowtarzalny. Od wielu lat jest on świetną okazją, do wspólnych spotkań, zabawy i integracji wielu środowisk.

XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte” XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte” XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte” XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte”
XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte” XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte” XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte” XI Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Cudowne lata sześćdziesiąte”