Spotkanie Wigilijne w Placówce Opiekuńczo – WychowawczejW dniu 17.12.2013r. w naszej Placówce odbyło się spotkanie wigilijne. Ten wyjątkowy wieczór w naszej rodzimej tradycji należy do najbardziej uroczystych i taki też był w naszym domu. Pięknie przystrojone stoły, choinka, szopka i kolędy w tle wprowadzały w świąteczny nastrój oraz skłaniały do refleksji.

Podobnie jak w latach poprzednich dyrektor, wychowawcy oraz podopieczni zasiedli do wspólnej wieczerzy wraz z zaproszonymi gośćmi.

 

Po występie artystycznym dyrektor Placówki Pan Piotr Zeljaś powitał wszystkich zebranych, dziękując za przybycie oraz podkreślając wyjątkowość tego spotkania. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski, który złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia obecnym złożył również Pan Marian Czaja - pierwszy dyrektor Domu Dziecka w Winiarach.

 

Po zakończeniu przemówień okolicznościowych, Pan Adam Gadawski i Pani Teresa Leszczyńska przekazali na ręce dyrektora Placówki betlejemskie światełko, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Jak co roku, mogliśmy również liczyć mądre i ciepłe słowa ks. Marka Małczęcia. Ksiądz Dziekan w swoim wystąpieniu skłaniał zebranych do osobistej refleksji nad sobą, nad duchowym przeżywaniem tego wyjątkowego czasu, jakim jest Boże Narodzenie.

Spotkanie Wigilijne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Spotkanie Wigilijne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Spotkanie Wigilijne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

Po występie artystycznym dyrektor Placówki Pan Piotr Zeljaś powitał wszystkich zebranych, dziękując za przybycie oraz podkreślając wyjątkowość tego spotkania. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski, który złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia obecnym złożył również Pan Marian Czaja - pierwszy dyrektor Domu Dziecka w Winiarach.

Spotkanie Wigilijne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Spotkanie Wigilijne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

Po zakończeniu przemówień okolicznościowych, Pan Adam Gadawski i Pani Teresa Leszczyńska przekazali na ręce dyrektora Placówki betlejemskie światełko, które jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Jak co roku, mogliśmy również liczyć mądre i ciepłe słowa ks. Marka Małczęcia. Ksiądz Dziekan w swoim wystąpieniu skłaniał zebranych do osobistej refleksji nad sobą, nad duchowym przeżywaniem tego wyjątkowego czasu, jakim jest Boże Narodzenie.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: ks. dziekan Marek Małczęć - Proboszcz Parafii Stary Korczyn, Jerzy Kolarz - Starosta Buski, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Wiesław Marzec i Grzegorz Lasak – Radni Powiatu Buskiego, Sławomir Dalach i Ireneusz Augustowski – przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, Aneta Chwalik – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju, Krystian Jarubas – V-ce Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju, Wojciech Legawiec - Prezes Zarządu "Uzdrowiska Busko-Zdrój" S.A, Marcin Nurek i Łukasz Palmowski – Dyrektorzy "Uzdrowiska Busko-Zdrój" S.A., Grzegorz Solarz - Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku – Zdroju, Barbara Karnawalska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowy Korczynie, Bożena Kruk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie, Bogumiła Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie, Alicja Wesołowska – Kierownik Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie, Adam Gadawski - Komendant Hufca ZHP w Busku – Zdroju, Teresa Leszczyńska – Instruktor ZHP Busko – Zdrój, Jerzy Wilk – Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie, sponsorzy i przyjaciele Placówki m. in. Karol Kliś, Bożena Korczak, Bogusława Majcherczak, Barbara Lis, Agata i Zdzisław Adamczykowie, Zofia Woś, Danuta Skórska, przedstawiciele Polskich Składów Budowlanych oraz emerytowani pracownicy Placówki m.in. Marian Czaja, Halina i Janusz Zielińscy oraz Zofia i Marek Sieja.

Korzystając z okazji dyrektor oraz pracownicy i wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach pragną złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący czas – wyjątkowych Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia