Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach

Mini przysmak Kielce

zajawka   Kolejny wyjazdowy dzień za nami. 15 października w Kielcach po raz kolejny odbyła się edycja Kampanii „Potrzebuję rodziców od zaraz”.
   Akcja organizowana jest od 10 lat z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego i propaguje idęę rodzicielstwa zastępczego a także integrację środowisk rodzin zastępczych z terenu województwa świętokrzyskiego.
Stałym elementem spotkania jest impreza Mini Przysmak – sam posiłek przygotowywany był przez dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych a także z rodzin zastępczych.
Podczas imprezy wszyscy bardo dobrze się bawili a po degustacji każdy otrzymał upominek.
   Następnie dzieci zwiedzały Energetyczne Centrum Nauki , wzięły udział w atrakcyjnych zabawach i konkursach.
Z uczestnikami spotkał się także wicewojewoda Pan Andrzej Bętkowski.