Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach

Ogłoszenie o pisemnej licytacji drewna

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach im . Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłasza sprzedaż  drewna  w formie licytacji pisemnej. Cena wywoławcza licytowanego drewna  to minimum 50%  wartości ceny Lasów Państwowych podanych w wykazie drewna przeznaczonego na  licytację. Przedmiotem licytacji jest: lipa, klon, jesion, jarzębina, topola.

 

Ogłoszenie pisemnej licytacji drewna

 Regulamin sprzedaży w formie pisemnej licytacji drewna pochodzącego z drzew położonych na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

 

Osoba do kontaktu: Helena Stępień – główna księgowa
Miejscowość: Winiary 58, 28-136 Nowy Korczyn
Tel: 41 377 10 71