Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach

LOS ZABRAŁ IM TAK WIELE, TY PODARUJ IM CHOĆ TROCHĘ

DO WSZYSTKICH OSÓB DOBREGO SERCA,

Jesteśmy Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą, której początki sięgają  1975 roku. Od początku swojej działalności  aktywnie,z niegasnącym entuzjazmem wspieramy dzieci całkowicie, bądź częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej.
 Nasi wychowankowie  to dzieci  pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. Z odcisnętym piętnem na psychice, samoocenie, trafiają  do naszej Placówki  i uczą się ponownego zaufania i wiary w ludzi. Mając  na uwadzę  ich  sytuację życiową i utrudniony strart w dorosłe życie,  pragniemy stworzyć im optymalne warunki do prawidłowego rozwojui samorealizacji na rzecz przyszłego usamodzielnienia. Dzięki całodobowej opiece zaspokajamy ich potrzebę bezpieczeństwa i afiliacji . Oprócz oddziaływań wychowawczo- terapeutycznych kładziemy nacisk na propagownie zdrowego stylu życia, stwarzanie możliwości do odkrywania osobistego potencjału, rozwijania talentów, a także realizowania pasji,  a wszystko po to,by  każde dziecko uwierzyło, że może stać sie  KIMŚ, nie tylko w świecie skrytych marzeń. Pomysłów na podniesienie jakości i sensu życia dzieci jest wiele, a ograniczyć ich liczbę może jedynie stan środków finansowych.  Dlatego zwracamy się do każdego z Państwa z prośbą  o wsparcie naszej Placówki. Każda złotówka jest jak cegiełka, która pozwala budować mosty i przybliża ludzi dobrej woli do najbardziej potrzebujących. Nie bądź obojętny. Stań się darczyńcą  uśmiechu, daj wyraz swojej wrażliwości.

„Nawet  skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia”.
             Władysław Loranc

Numer naszego konta: NBS Solec Zdrój

25 8517 0007 0010 0198 1427 0003